2019.07.01

100% klimakompensert transport!


Best Transport AS har stort fokus på å levere tjenester som i minst mulig grad bidrar til unødige utslipp og miljøforringing. I dag utføres 40% av konsernets kurerforsendelser med fornybart drivstoff. Siden 1. mai 2016 har alle forsendelser utført av Best blitt klimakompensert med 100%.

I praksis vil dette si at vi beregner våre årlige CO2-utslipp ned på bilnivå – fra sjåføren forlater garasjen hjemme til han parkerer bilen når han er ferdig for dagen. Med utgangspunkt i disse beregningene klimakompenserer vi utslippene tonn for tonn i samarbeid med Tricorona Climate Partner, et svensk selskap som hjelper bedrifter og organisasjoner å ta miljøansvar.

Prosjektet vi har valgt å støtte er Sri Balaji, et biomassekraftverk i delstaten Andhra Pradesh i India. Kraftverket anvender fornybart jordbruksavfall fra den lokale regionen som brensel. Kraftverket er koblet opp mot strømnettet og bidrar således til å skape «grønn» strøm. Kull er den vanligste energikilden i landet, og anvendelsen av jordbruksavfall ved Sri Balaji reduserer CO2-utslippene med ca. 29 000 tonn per år. Sri Balaji er både CDM- og Gold Standard-sertifisert.