2021.12.15

Informasjon angående koronavirus (Covid-19)


Best Transport følger nøye med på utviklingen av koronaviruset og de restriksjonene myndighetene har satt. For Best Transport er det ekstremt viktig å gjøre alt vi kan for å minimere risikoen for smittespredning. Samtidig er det viktig for samfunnet og ikke minst helsevesenet at logistikk- og transporttjenester fungerer som vanlig. 

Best Transport gjennomfører hver dag ett stort antall leveranser, og våre sjåfører møter avsendere og mottakere i ulike miljøer. For oss er det viktig att vi tar ansvar som transportør, dvs at vi tar ansvar for varer og produkter til de kvitteres av mottagere. I våre rutiner for leveringsbevis (POD) inngår ett moment der mottageren signerer leveransen på førerens skjerm. I den situasjonen vi befinner oss i nå, der både bedrifter og privatpersoner skal arbeide sammen for å få ned smitten innfører Best Transport en midlertidig løsning, altså kontaktløs levering. 

Dette vil si at i en periode så kommer ikke våre sjåfører om å be om signatur på sine leveranser. Det vil fortsatt bli tatt bilde, kontakt (med god distanse) med kunden og andre egendefinerte rutiner. 

Sjåføren kommer nå til å dokumentere mottakerens for- og etternavn. Samtidig logges og spares et nøyaktig leveringssted med GPS og klokkeslett. Gjennom å iverksette disse rutinene kan Best Transport fortsette å utføre sikre leveringer samtidig som vi til sammen minsker risikoen for smittespredning.

I flere regioner i landet nå er det svært høyt smittetrykk og økende fravær hos mange bedrifter. Dette kan medføre leveransehindringer.

Vi varsler med dette at vi med sannsynlighet ikke lenger kan oppfylle alle våre forpliktelser som forutsatt og at avvik vil kunne forekomme. Som aktuelle eksempler kan nevnes:

  • Leveringstidspunkter
  • Utvidede tjenester hos mottaker
  • Tidsgaranti

Om du har noen spørsmål eller behøver hjelp er du hjertelig velkommen til å kontakte oss på 22 99 52 99 eller oslo@besttransport.no