Viktig Informasjon!


Venter du hjemlevering?
Har du spørsmål til din forsendelse, ta kontakt på +47 22 07 94 00. Tast 1
Bestilling pr. mail.
Vi kan ikke garantere at bestillinger via mail blir registrert, vennligst ring inn din bestilling eller logg på vår Webbestilling


Miljøpolicy

Best Transport AS har stort fokus på å levere tjenester som i minst mulig grad bidrar til unødige utslipp og miljøforringing. I dag utføres 40% av konsernets kurerforsendelser med fornybart drivstoff. Siden 1. mai 2016 har alle forsendelser utført av Best blitt klimakompensert med 100%.

I praksis vil dette si at vi beregner våre årlige CO2-utslipp ned på bilnivå – fra sjåføren forlater garasjen hjemme til han parkerer bilen når han er ferdig for dagen. Med utgangspunkt i disse beregningene klimakompenserer vi utslippene tonn for tonn i samarbeid med Tricorona Climate Partner, et svensk selskap som hjelper bedrifter og organisasjoner å ta miljøansvar.

Prosjektet vi har valgt å støtte er Sri Balaji, et biomassekraftverk i delstaten Andhra Pradesh i India. Kraftverket anvender fornybart jordbruksavfall fra den lokale regionen som brensel. Kraftverket er koblet opp mot strømnettet og bidrar således til å skape «grønn» strøm. Kull er den vanligste energikilden i landet, og anvendelsen av jordbruksavfall ved Sri Balaji reduserer CO2-utslippene med ca. 29 000 tonn per år. Sri Balaji er både CDM- og Gold Standard-sertifisert.