Miljøpolicy

Best Transport AS har stort fokus på å levere tjenester som i størst mulig grad bidrar til unødig utslipp og miljøforringing.
Tiltak som fremheves i den forbindelse;

  • Størst mulig bruk av sykkelbud på de oppdrag der oppdraget ikke er avhengig av bil for å få utført oppdraget.
  • Transport- og kjøreplanleging; kortest mulig vei mellom hvert stopp. Vi planlegger hver enkelt transportørs kjøring slik at han til en hver tid har en plan over hvordan han kjører oppdragene sine.  Dette innebærer at man slipper å kjøre på kryss og tvers, men snarere kjører oppdrag innenfor små radius av gangen.
  • Tomgangskjøring forbudt. Våre transportører skal aldri la bilen stå unødvendig på tomgangskjøring.
  • Våre transportører skal ikke bruke piggdekk så lenge de kun har fast kjøring på Østlandet (unntatt evt i særskille områder som krever dette).

Best Transport AS, avd Oslo disponerer i dag en bilpark på ca 100 vare- og lastebiler, som virker over hele Østlandet.  Det er viktig for oss at utslipp reduseres til et minimum, samt at vi hele tiden etterfølger tiltak som er uthevet over.

Best Transport-konsernet jobber ellers kontinuerlig med miljøfremmende tiltak.  Nylig ble det blant annet inngått samarbeidsavtale med Tricorona Climate Partner i Sverige mtp 100% klimakompensasjon;

I dag utføres 40% av våre kurerforsendelser med fornybart drivstoff. Vi kompenserer siden 1. mai 2016 alle forsendelser gjort av Best kjøretøy til 100%.
Gjennomsnittsalderen på våre biler er 3 år som betyr at alle biler som kjører på fossilt brensel er den nyeste type partikkel. I sentrum bruker vi ofte sykkelbud – vårt mest miljøvennlige bud.
Transport med sykkel messenger er alltid rask og miljøvennlig.

Bakgrunn
Selskapet har gjennomført en miljøgjennomgang hvor kritiske og betydelige miljøaspekter er identifisert. Basert på dette har vi formulert vår miljøpolicy. Best har etablert et miljøjuridiske krav og alle ansatte har deltatt i utdanningen Grunnleggende Miljø. En person har deltatt på årets trening for miljøledelse. Selskapet har derfor innført et miljøstyringssystem og Best 2016 er godkjent på det årlige miljøregnskapet. Ledelsen gjennomfører årlig en evaluering av arbeidet og sammenstiller miljøforbedringer som har funnet sted og setter retningen for fremtidig miljøarbeid. Best har i dag ca 450 biler fordelt på de største byene i Norge og Sverige. Bilparken består av både sykler, vare- og lastebiler. Vi utfører transport for store og små bedrifter i alle bransjer.

Miljøpolicy
Miljøhensyn skal være en naturlig del av forretningsprosessen og koordineres på tvers av våre operatører. Vi vil hele tiden forbedre oss for å møte og om mulig overgå kravene i forskrifter og andre relevante bestemmelser, samt av våre kunder. Alle ansatte skal få informasjon og opplæring som er nødvendig for å få forståelse av personlig ansvar for å arbeide i samsvar med vår miljøpolitikk.

Trafikksikkerhet
Best Transport skal i sin virksomhet ha et sterkt fokus på sikkerhet. Vi skal bidra til de akutte trafikksikkerhetsmålene både for den enkelte og for selskapet og samfunnet. Egne ansatte og underleverandører skal oppføre seg som forbilder i trafikken, i samsvar med lover og forskrifter om fartsgrenser, ellers trafikkatferd, kjøretøys sikkerhetsstatus, nulltoleranse for alkohol og narkotika. Best, sammen med et uavhengig selskap, har utviklet et rus-testing program. Tilfeldige narkotika testing utføres to ganger i året på sjåfører og ansatte. Alle tilknyttede underleverandører og deres ansatte må gjennomgå Best interne opplæring i teoretisk og praktisk kunnskap.

Organisasjon og aktiviteter
Best Transport håndterer i dag ca 5000 oppdrag hver dag. Best hovedkontor i Stockholm ligger i Årsta – i Oslo på Kalbakken. Best Transport har egne terminaler i alle byene vi opererer i. Best samarbeider med lokale entreprenører/depoter i ytterligere 20 svenske byer foruten de byene i Norge/Sverige der vi har egne lokaler/ansatte.

Miljøpåvirkning
Best Transport identifiserer naturligvis den største miljøbelastningen fra trafikk og transport . Hver dag utfører vi et stort antall forsendelser for våre kunder, og her er det et sterkt fokus på miljøarbeidet. Hver lille innflytelse kulminrerer i stor «leverage». Alltid i fokus; færrest mulig kilomoterer og lavere drivstofforbruk pr leveranse.   Hva har vi gjort så langt? Siden selskapets begynnelse, har samordning og co-transport vært selskapets styrende prinsipp, og verktøy for å optimalisere denne har gjennom årene utviklet og raffinert gjennom både praktisk design som gjennom utvikling av trafikkstyring og ruteplanlegging. Våre kunder får ta en del av dette; Vi tilbyr det største utvalget av priser kombinert med den tiden vi har i oss til å utføre oppdraget, og dermed være i stand til å planlegge i fellesskap. Jo mer tid vi får på oss til å planlegge / utføre oppgavene, jo lavere pris kunden får. Miljø, økonomi og planlegging er vinneren.

100% Carbon Offset
Fra 1 mai 2016 er alle forsendelser med Bests kjøretøy 100% carbon offset.