2020.01.09

Prisjustering fra 1. februar


1. februar 2020 gjennomfører vi en justering av våre priser på samtlige transport- og logistikktjenester.

Ut fra en helhetsvurdering av kostnadsbildet for biltransport ser vi oss nødt til å prisjustere alle tjenester med 4 %.

Alle henvendelser vedrørende prisjustering og oppdaterte prislister kan sendes til salg[at]besttransport.no.