2019.01.17

Prisjustering gjeldende fra 01.02.2019


Fredag 1. februar 2019 gjennomfører vi en justering av våre priser på samtlige transport- og logistikktjenester.

Generell konsumprisindeks samt at vi har prisjustert lavere enn markedet de siste årene gjør at vi nå ser oss nødt til justere våre priser med 4 %.

Dersom det er spørsmål vedrørende justeringen, vennligst ta kontakt med deres salgskontakt hos Best Transport.