FASTE RUTER PÅ ØSTLANDET

Vi har biler som kjører faste ruter over hele Østlandet hver dag.  For å gjøre det enkelt for kundene våre har vi delt inn rutenettverket vårt i 2 deler; priser som dekker området Oslo/Akershus m/Drammen – samt priser som dekker det øvrige Østlandet.  Se kart nedenfor. 

Felles for alle rute-bestillinger:

  • Vi må ha bestillingen senest kl 08.  Varene blir da hentet/levert samme dag innen kl 16.
  • Ruteturer fra Østfold / Vestfold blir levert senest dagen etter.
  • Vi deler opp prisene i 2 kategorier;
    • Kolli-leveranser (uavhengig antall kolli, men begrenset oppad til max 100 kg samlet vekt / max 3 meter langt – og max 35 kg pr kolli).
    • Palleleveranser (Hvis amlet vekt til et leveringssted overstiger 100 kg og/eller pr palleplass og/eller hvis en enkelt-kolli veier mer enn 35 kg

Områdene

Ruter innen Oslo/Akershus inkl Drammen:

Ruter på øvrige Østland omfatter følgende område:

Prisforespørsel; Ta kontakt med oss!