TILPASSET DISTRIBUSJON

For kunder med flere leveranser daglig og som har behov for at varer/gods distribueres etter egen logistikk eller etter et gitt mønster. 

Eksempler på dette;

  • Flere hentetidspunkter daglig, der bilen tar med seg varer og leverer til flere kunder på en fastlagt distribusjons-rute.
  • Ett eller flere spesifikke hentetidspunkter – flere biler som distribuerer varer innen en gitt tidsfrist, gjerne innenfor hvert sitt geografiske område.
  • Faste kunder med faste leveranser daglig/ukentlig el.l.

Er du ansatt i en bedrift med spesielle ønsker eller behov? Prisforespørsel; Ta kontakt med oss!