Betingelser

Oslo

Betingelser ved bruk av Best Transport AS

  1. Kunden har alltid ansvaret for at varer/leveranser er godt nok emballert før transport. Om ønskelig kan Best bistå med emballasje mot tillegg i pris.
  2. Best kan ikke påta seg erstatningskrav dersom varer sendes uten emballasje eller mangelfull emballering.
  3. Alle transportoppdrag/leveranser skal signeres av mottaker. Ofte er det Best sin kundes kunde som tar imot varen. Det er da Best sin kunde sitt ansvar å informere sin kunde at transporten er lovmessig utført når det signeres på/ved mottak av varer. Transporten anses som lovmessig utført ved signering av mottatte varer.
  4. Varer er forsikret i henhold til Lov om Veifrakt. Vegfraktloven § 32-39 NSAB/2000 § 24-26 formidler § 15-23 for fraktfører/transportør; 17 SDR pr kg eller maksimalt varens verdi.
  5. Det er kundens ansvar å tegne ekstra forsikring utover det som er beskrevet i Lov om Veifrakt dersom denne mener at dette er hensiktsmessig.
  6. Dersom transportbruker har spesielle krav til utførelsen av transporten, som f eks temperaturkrav, løfteprosedyrer etc skal dette avtales skriftlig og bekreftes skriftlig av Best. Det skal også anføres i fraktdokument/elektronisk overførte data samt påføres merkingen av lasten.
  7. Force Majeure; Transportører er aldri ansvarlig for tap som følge av plutselige og uforutsette hendelser som rammer tilfeldig og er utenfor transportørs kontroll.

Ta kontakt med oss på e-post oslo@besttransport.no eller tlf: 22 99 52 99 for mer informasjon om våre betingelser.