Viktig Informasjon!


Venter du hjemlevering?
Har du spørsmål til din forsendelse, ta kontakt på +47 22 07 94 00. Tast 1
Bestilling pr. mail.
Vi kan ikke garantere at bestillinger via mail blir registrert, vennligst ring inn din bestilling eller logg på vår Webbestilling


Betingelser

Oslo

Betingelser ved bruk av Best Transport AS

  1. Kunden har alltid ansvaret for at varer/leveranser er godt nok emballert før transport. Om ønskelig kan Best bistå med emballasje mot tillegg i pris.
  2. Best kan ikke påta seg erstatningskrav dersom varer sendes uten emballasje eller mangelfull emballering.
  3. Alle transportoppdrag/leveranser skal signeres av mottaker. Ofte er det Best sin kundes kunde som tar imot varen. Det er da Best sin kunde sitt ansvar å informere sin kunde at transporten er lovmessig utført når det signeres på/ved mottak av varer. Transporten anses som lovmessig utført ved signering av mottatte varer.
  4. Varer er forsikret i henhold til Lov om Veifrakt. Vegfraktloven § 32-39 NSAB/2000 § 24-26 formidler § 15-23 for fraktfører/transportør; 17 SDR pr kg eller maksimalt varens verdi.
  5. Det er kundens ansvar å tegne ekstra forsikring utover det som er beskrevet i Lov om Veifrakt dersom denne mener at dette er hensiktsmessig.
  6. Dersom transportbruker har spesielle krav til utførelsen av transporten, som f eks temperaturkrav, løfteprosedyrer etc skal dette avtales skriftlig og bekreftes skriftlig av Best. Det skal også anføres i fraktdokument/elektronisk overførte data samt påføres merkingen av lasten.
  7. Force Majeure; Transportører er aldri ansvarlig for tap som følge av plutselige og uforutsette hendelser som rammer tilfeldig og er utenfor transportørs kontroll.

Ta kontakt med oss på e-post oslo@besttransport.no eller tlf: 22 99 52 99 for mer informasjon om våre betingelser.