Miljø i fokus

Fossilfrie leveranser

Best Transports klimarapport etter GHG-protokollen viser at 82 prosent av klimapåvirkningen vår oppstår gjennom transportoppdragene vi utfører. Hovedfokuset i vårt miljøarbeid er derfor overgangen til fossilfritt drivstoff.

  • Fra 1. januar 2022 vil alle våre leveranser i Sverige skje av kjøretøy som går på fornybart drivstoff som HVO100, strøm eller biogass.
  • Totalt reduserte vi på Best Transport våre utslipp av CO2 med 2 157 tonn under 2021. Det er en reduksjon på 26% fra tidligere år!
  • I Norge omstiller vi kjøretøyparken til fossilfritt drivstoff. Nærmere 25 prosent av varebilene er elektriske kjøretøy.

Drivstoffplan

Drivstoffplanen vår, som er under utvikling, styrer vårt arbeid med å omstille bilparken til fossilfritt drivstoff. Det er en viktig del av vårt langsiktige miljøarbeid!

Vi krever at alle nye kjøretøy i de mindre kjøretøyklassene som implementeres i vår virksomhet skal være drevet med strøm.

Drivstoffrapportering ved hver fylling

I forbindelse med fylling av drivstoff på våre kjøretøy, sendes det alltid en drivstoffrapport til oss. Vi følger opp disse daglig! Drivstoffrapportene inneholder informasjon som:

  • Registrering og kjøretøynummer
  • Måleravlesning
  • Drivstoff og mengde

Best Transport gjennomfører regelmessige inspeksjoner av drivstoffunderlag.

Investeringer i miljø og teknologi

Best Transport gjør store investeringer på miljøområdet. Gjennom vårt tech-datterselskap Best Labs videreutvikler vi en ruteoptimaliseringsteknologi som allerede i dag er Europas mest avanserte! Enkelt sagt kombinerer teknologien sanntids trafikk med dybdeanalyse av store datamengder knyttet til kart, noe som gjør virksomheten vår både raskere og mer ressurseffektiv.

Offentlig transport for varer

Vi gjør det lettere for folk å bo bilfritt. Ved å hele tiden optimalisere, planlegge og laste alle transporter reduserer vi antall kjørte kilometer per leveranse.

  • Best jobber kontinuerlig med trafikk- og ruteoptimalisering for å korte ned transportavstandene.
  • Ved å koordinere og samkjøre ulike forsendelser får vi maksimal stykkgodseffekt.
  • Vi lærer opp alle sjåfører i økonomisk kjøring for å redusere drivstofforbruket.

100% klimakompensasjon

Selv om en transport utføres med fossilfritt drivstoff, er det fortsatt en viss miljøbelastning. Derfor kompenserer vi for alle våre transporter i samarbeid med Tricorona Climate Partner. Gjennom klimakompensasjon støtter vi tre ulike klimaprosjekter som reduserer CO2-utslipp.

Les mer

Har du spørsmål?