Miljø i fokus

Fossilfrie leveranser

Best Transports klimarapport etter GHG-protokollen viser at 88 prosent av klimapåvirkningen vår oppstår gjennom transportoppdragene vi utfører. Siden 2020 har vi, takket være vår vellykkede overgang til fossilfrie leveranser, nesten halvert våre CO2-utslipp.

  • Alle våre leveranser i Sverige skjer av kjøretøy som går på fornybart drivstoff som HVO100, strøm eller biogass.
  • Totalt reduserte vi på Best Transport våre utslipp av CO2 med 36,3% under 2022.
  • I Norge omstiller vi kjøretøyparken til fossilfritt drivstoff. Nærmere 30 prosent av varebilene er elektriske kjøretøy.

Drivstoffplan

Drivstoffplanen vår, som er under utvikling, styrer vårt arbeid med å omstille bilparken til fossilfritt drivstoff. Det er en viktig del av vårt langsiktige miljøarbeid!

Vi krever at alle nye kjøretøy i de mindre kjøretøyklassene som implementeres i vår virksomhet skal være drevet med strøm.

Drivstoffrapportering ved hver fylling

I forbindelse med fylling av drivstoff på våre kjøretøy, sendes det alltid en drivstoffrapport til oss. Vi følger opp disse daglig! Drivstoffrapportene inneholder informasjon som:

  • Registrering og kjøretøynummer
  • Måleravlesning
  • Drivstoff og mengde

Best Transport gjennomfører regelmessige inspeksjoner av drivstoffunderlag.

Teknologi og innovasjon

Gjennom vårt tech-datterselskap Best Labs videreutvikler vi en ruteoptimaliseringsteknologi som allerede i dag er Europas mest avanserte! Takk være Best Labs kan vi ytterligere øke samlastningsgraden og øke effektiviteten i kjøretøyflåten. Dette er nøkkelen til å kraftig redusere drivstofforbruket.

Offentlig transport for varer

Vi gjør det lettere for folk å bo bilfritt. Ved å hele tiden optimalisere, planlegge og laste alle transporter reduserer vi antall kjørte kilometer per leveranse.

  • Best jobber kontinuerlig med trafikk- og ruteoptimalisering for å korte ned transportavstandene.
  • Ved å koordinere og samkjøre ulike forsendelser får vi maksimal stykkgodseffekt.
  • Vi lærer opp alle sjåfører i økonomisk kjøring for å redusere drivstofforbruket.

Har du spørsmål?