Best Bærekraft

Miljømessig, sosial og økonomisk bærekraftighet

Vår forretningsmodell skal sikre at alle bærekraftsdimensjoner drar nytte av vår innsats og investeringer. Vi skal tilby våre kunder konkurransedyktige og raske leveranser som utføres på en miljømessig, sosial og økonomisk bærekraftig måte.

Best Transport har gjennom vårt bærekraftsarbeid bevist at en rask levering samme dag på kundens premisser også er bærekraftig. Det er vi veldig stolte av!

Hos oss står miljøet alltid i fokus

Transportsektoren er ett av de områdene vi har størst mulighet til å minske utslippene av drivhusgasser. Derfor må hele transportbransjen ta ansvar for å belaste miljøet minst mulig. Best Transport arbeider aktivt med å gjennomføre endringer for å minske belastningen på miljøet, og vi har derfor lagt en langsiktig plan for miljøarbeidet vårt.

Les mer

Rettferdige vilkår

For oss på Best Transport er det viktig å kunne stå rakrygget å si at vi står for gode arbeidsforholdene. Derfor tar vi ansvar for at vår virksomhet har rettferdige vilkår i alle ledd.

Les mer

Lurer du på noe?