Sosialt ansvar

Rettferdige vilkår

I Best Transport arbeider vi aktivt med å sikre rettferdige vilkår. Vi har:

  • Transportøravtaler med alle underleverandører. Underleverandører forplikter seg å følge norsk lovgivning og å oppfylle sine forpliktelser og plikter som arbeidsgiver.
  • Planlagt arbeidstid for å utføre våre oppdrag.
  • Kompensasjonsnivåer som sikrer rettferdige vilkår i hele leveringskjeden.
  • Et kontinuerlig oppfølgingsarbeid og en god dialog med våre underleverandører.

Vi er medlem i Norges største og viktigste nærings- og arbeidsgiverorganisasjon for norsk godstransport på vei Norges Lastebileier-Forbund (NLF)

Code of Conduct

Best Transport har samlet de etiske retningslinjene vi må følge i vår Code of Conduct. Dette hjelper oss og våre underleverandører til å handle riktig og til å ta den riktige avgjørelsen. Våre etiske retningslinjer omhandler:

  • Forretningsintegritet
  • Menneskerettigheter og samfunnsansvar
  • Miljøansvar
  • Kundefokus og samarbeid

Les Best Transports Code of Conduct (pdf)

Mangfold, likestilling og inkludering

På vår arbeidsplass skal de som jobber vokse, ha det gøy, men fremfor alt – de skal kunne være seg selv! I Best Transport er vi enige om at mangfold er en nøkkel til suksess og at vi får en morsommere arbeidsplass når vi som jobber sammen har ulik bakgrunn.

Vi har derfor likestilling, mangfold og inkludering i fokus i vår organisasjon og når vi rekrutterer nye medarbeidere.

Les mer

Vår varslertjeneste - WhistleB

Gjennom vår varslertjeneste WhistleB kan alle som har mistanke om alvorlig overtredelse på arbeidsplassen sende inn et anonymt tips.

Varslertjenesten kan også brukes til å gi informasjon om en bekymring for noe som ikke er i tråd med våre verdier og etiske prinsipper, og som i alvorlig grad kan påvirke vår organisasjon eller en persons liv eller helse.

Les mer