Vi verdsetter forskjeller

Mangfold – en suksessfaktor

Dra på jobb og møte kopier av seg selv? Nei, fy så kjedelig!

Hos Best Transport er vi enige om at...

  1. mangfold er en nøkkel til suksess. Ulike erfaringer og perspektiver blant medarbeiderne våre gjør oss mer kreative, dynamiske og effektive.
  2. vi gjennom mangfold og inkludering får en morsommere arbeidsplass, der vi hele tiden løftes og lærer av hverandre.

Slik jobber Best Transport med mangfold

Best Transport arbeider aktivt både med mangfold og inkludering. Hos oss skal alle medarbeidere behandles likestilt og med respekt. Vi arbeider langsiktig for å sikre at mangfold og inkludering forblir viktige grunnsteiner i vår videre vekst og utvikling.

Best Transport har samlet de etiske retningslinjene vi må følge i vår Code of Conduct.

Våre medarbeidere hjelper oss

Hvert år tar vi tempen på arbeidsplassen vår gjennom en medarbeiderundersøkelse. Vi spør om alt fra kommunikasjon, rutiner, lederskap og arbeidsbelastning til om det forekommer trakassering eller krenkende behandling. Her er noen av resulatene fra den siste undersøkelsen:

  • 5,4 av 6 trives på arbeidsplassen
  • 5,7 av 6 har tillit til overordnet og ledelse
  • 5,9 av 6 oppgir at det ikke forekommer trakassering eller krenkende særbehandling på arbeidsplassen

Hva mener medarbeiderne våre?

linda.png

Linda, kundeservice

Best Transports gledesspreder - alle dager i året siden 2013.

"Stor variasjon i arbeidsoppgavene og at det er høyt under taket gjør at jeg liker å gå på jobb. Hos Best Transport er det også store muligheter for oss medarbeidere å utvikle seg, noe jeg synes er kjempebra."

tommy.png

Tommy, kundeintegrasjoner

Best Transports klippe siden 1999.

"Jeg liker at det er så raske beslutningsveier i selskapet, og at det er stor tiltro til meg som medarbeider."