Vilkår

Holdbare transporter

For oss er det viktig å ha holdbare transporter. Derfor tar vi ansvar for våre ansatte, tilknyttede transportører og for deg som kunde. Du skal alltid føle deg trygg når du bruker oss. Her kan du lese mer om avtalene og vilkårene vi følger:

  • Best Transport er forsikret gjennom Tryg forsikring
  • Varer er forsikret i henhold til lov om vegfrakt. Vegfraktloven § 32-39 NSAB/2015 § 22-24 formidler § 15-20 for fraktfører/transportør; 17 XDR pr kg eller maksimalt varens verdi.
  • For lagringsoppdrag gjelder NSAB 2015

Reklamasjoner

Alle saker behandles etter vilkårene i Vegfraktloven og NSAB 2015. Synlig skade skal meldes uten ugrunnet opphold. Skjult skade senest innen 7 dager. Les mer på: lovdata.no og NSAB 2015 (pdf)

Kvalitetsforbedringer

Hos Best Transport er alle ansatte forpliktet til å stadig forbedre virksomheten vår. Sammen jobber vi kontinuerlig med å utvikle vår organisasjon, våre prosesser og vår kompetanse.

Betalingsbetingelser og fakturering

Vi fakturerer en gang i uken, 10 dager netto eller som avtalt. Det påløper et administrasjonsgebyr på NOK 59 og gjeldende drivstofftillegg .

Øvrig

Vi forbeholder oss retten til eventuelle feil og prisendringer. Best Transport forbeholder seg retten til å oppdatere vilkårene uten varsel.