Informasjon med tanke på

Koronavirus

Vi følger utviklingen

Best Transport holder seg oppdatert med utviklingen av Corona-viruset (covid-19) og følger nøye med på det norske folkehelseinstituttets anbefalinger og tiltak myndighetene våre nå tar. For Best Transport er det ekstremt viktig å gjøre alt vi kan for å minimere risikoen for smitteutbredelse. Samtidig er det viktig for samfunnet og ikke minst for helsevesenet at logistikk og transporttjenester fungerer som vanlig.

Information in English

Ansvar for transportører

Best Transport utfører et stort antall leveranser hver dag, og våre sjåfører møter avsendere og mottakere i forskjellige miljøer. For oss er det veldig viktig at vi tar vårt ansvar som transportør, dvs. at vi er ansvarlige for varer og produkter til de er blitt anerkjent av mottakeren. Best Transport innhenter i dag signatur fra mottaker for leveranser hvor avsender krever kvittering.

Retningslinjer for å redusere smittespredningen

  • Ved de minste symptomene (hoste, sår hals, rennende nese eller feber), må sjåførene våre være hjemme.
  • Sjåfør må sørge for god håndhygiene. De bør bruke spritalkohol når det ikke er tilgang til såpe og vann.
  • Vi utvider rengjøringsrutinene i våre kjøretøy så vel som på terminalene våre
  • Vi unngår roterende kjøretøy, dvs. vi jobber i henhold til prinsippet om et kjøretøy - en sjåfør.
  • Ved levering må sjåførene holde minst (der det er mulig) 1 meter fra mottakeren.
  • Hansker må brukes av sjåfører i forbindelse med levering eller å legge fra seg forsendelsen.

Om du har spørsmål

Hvis du har spørsmål, er du hjertelig velkommen til å kontakte vår kundeservice på:

Telefon: +47 22 07 94 00

E-post: post@besttransport.no