Best_Budcompaniett.jpg

27 august 2020

Best Transport og Budcompaniett slår seg sammen

Best Transport har et uttalt mål om å bli markedsledende innen hurtige transport- og logistikkløsninger i Norden. De siste årene har selskapet opplevd en nærmest eksplosiv vekst i Sverige, mens selskapet har ekspandert betydelig i Norge og Danmark. Best Transport kjøper nå Budcompaniett og styrker dermed sin rolle som en ledende aktør innen Last Mile i Stockholm-regionen.

En unik tilgjengelighet og kapasitet som gir kundene enda raskere og mer pålitelige leveringsløsninger. Dette vil bli resultatet når Best Transport nå kjøper det Stockholm-baserte selskapet Budcompaniett. Best Transport tar dermed et nytt viktig skritt i å bli en ledende aktør innen  fleksible og raske leveranser i Norden.

– Vi er glade for å ønske Budcompaniett velkommen til Best Transport. Dette vil fremfor alt gjøre oss i stand til, takket være økt kapasitet og større bilpark, å tilby både små og store kunder enda smidigere logistikkløsninger. Samtidig styrker vi våre lokale forankring og befester vår rolle som den ledende aktøren innenfor Last Mile i Stockholm-regionen, sier Niklas Knight, administrerende direktør i Best Transport.

Budcompaniett har jobbet i logistikkbransjen i over 30 år og er i dag et av Stockholms største budfirmaer med en omsetning på­ ca. 125 mSEK. Nesten 80 ansatte og 70 nye biler– alt fra sykler og elbiler til lastebiler og tunge lastebiler, ønskes nå velkommen til Best Transports virksomhet.

– Best Transport og Budcompaniett deler felles verdier, hvor kundenfokus og engasjement for kundens virksomhet og bærekraft står sentralt.  Gjennom vår kombinerte kunnskap, teknologi og kapasitet vil vi tilby en eksepsjonell opplevelse og rask service til kunder i Stockholm. I tillegg kan vi også intensivere det viktige arbeidet med å bytte til en fossilfri bilflåte og aktivt redusere karbonavtrykket per levering, sier Owe Larsson, administrerende direktør i Budcompaniett.

Nyhetslisten