Best Transport_CityFlow.jpg

2 november 2020

Best Transport vil bli ledende på innovasjon og teknologi på siste mil

Kjøper MindConnect’s CityFlow og starter Best Labs

Høy akselerasjonshastighet i lansering av ny funksjonalitet og nye innovative tilbud til markedet. Dette vil bli resultatet når Best Transport nå kjøper selskapet MindConnects prisbelønte ruteoptimaliseringsteknologi CityFlow. Samtidig, starter last mile-aktøren Best Labs – et teknisk datterselskap fokusert på forskning og utvikling for å utvikle ledende løsninger for urban logistikk.

Nya innovative kundeopplevelser innen last mile-logistikk muliggjøres ved hjelp av de nyeste teknologiskeløsningene på markedet. Med  oppkjøpet av CityFlow-plattformen fra suksessselskapet MindConnect, tar Best Transport sats mot fremtiden. CityFlow spesialiserer seg på å kombinere sanntidsinformasjon med dyp analyse av store datasett knyttet til kart, noe som skaper smarte, dynamiske og brukervennlige tjenester innen urban logistikk.  En fullintegrert løsning i Best Transports virksomhet åpner for helt nye muligheter for å tilby nye innovative tjenester. Oppkjøpet betyr at Best Transport vil ha eierskap til den unike og prisbelønte teknologien CityFlow som i stor grad effektiviserer og optimaliserer logistikken.

Grunnleggeren av MindConnect, M SC Rymdingenjör Jonas Bohman,vil nå drive utviklingen videre innenfor Best Transports nyoppstartede teknologidatterselskap Best Labs, som også vil inkludere MindConnects drevne team.  

– Vi er svært glade for å tilpasse oss og videreutvikle teknologien vår i Best Transport. Gjennom Best Labs vil selskapet kunne effektivisere logistikken på siste mil, men også tilby kunder, mottagere og  sjåfører nye spennende funksjoner.  Det føles veldig gøy og spennende, sier Jonas Bohman, grunder i MindConnect.

Gjennom Best Labs øker Best Transport in-house kompetanse innen IT og fokuserer samtidig videre på forskning og utvikling for å kunne tilby nye teknologiske innovasjoner, enda raskere.

– Innovasjon og kontinuerlig utvikling er åpenbare hjørnesteiner i Best Transports virksomhet, og vi tester stadig nye spennende løsninger som kan bli kommersielt levedyktige. Ved å starte Best Labs sikrer vi at vi har ferdigheter og ressurser i organisasjonen vår til å utvikle ledende teknologiløsninger innen last mile, samtidig som virksomheten vår blir enda mer ressurseffektiv og dermed mer bærekraftig. Alt dette vil gagne Best Transports kunder, mottakere og ansatte, sier Niklas Knight, administrerende direktør i Best Transport.

Nyhetslisten