Reklamasjon

Når uhellet er ute

Du melder inn en skade gjennom å fylle ut skjemaet under. Vi besvarer din henvendelse innen 48 timer. 


Noen ganger hender det at avvik oppstår i forbindelse med lasting og lossing eller under selve transporten. Alle saker behandles etter vilkårene i Lov om vegfraktavtaler og NSAB 2015.

Hvilke frister gjelder?

Alle frister er satt i henhold til Lov om Vegfraktavtaler og NSAB.

Synlig skade/manko: Uten ugrunnet opphold, altså skal skade og manko meldes fra umiddelbart (anmerkes på fraktbrev/hånskanner)

Skjult skade: Innen 7 virkedager

Forsinkelse: Innen 14 dager fra forventet leveringsdato

Savnet gods: For leveranser uten tidsvindu anses godset som tapt etter 60 dager fra det er mottatt til befordring. For leveranser med tidsvindu 30 dager.

Du kan melde fra om en skade ved å fylle ut skjemaet nedenfor. Vi besvarer henvendelsen innen 48 timer.


Begrensing av erstatningsbeløp

Alle beløp som godkjennes fastsettes i henhold til Lov om Vegfraktavtaler samt NSAB. Dersom du har fått avkortet ditt krav så kan det være fordi:

*XDR/vektbegrensning: XDR er et internasjonalt betalingsmiddel som er et veid gjennomsnitt av et utvalg valutaer. Erstatningen kan ikke overstige 17XDR pr kg bruttovekt for den del som har gått tapt. I tillegg kan fraktomkostninger i forbindelse med transporten av det gods som har gått tapt kreves erstattet.

*Skjult skade: En skjult skade kan ha oppstått både før, under og etter transport. Det er i disse sakene vanskelig å plassere ansvaret, så for å forenkle saksbehandlingen har Best Transport en policy om å erstatte 25 % av kravbeløpet. Dette er ikke en standard uten unntak, hver sak blir vurdert ut ifra informasjonen som er tilgjengelig.

*Forsinkelse: Vi følger en transportplan for alle leveranser, men denne er ikke juridisk bindende. Det betyr at gods som ankommer forsinket i henhold til transportplan, men innen rimelig tid, ikke vil bli erstattet. Dersom godset kan defineres som forsinket vil et eventuelt godkjent beløp begrenses til fraktbeløpet.


*Det er forringelsen av godset som skal erstattes ved skade. Kravet kan derfor bli avkortet ved å trekke fra det som defineres som restverdi. Godsets restverdi skal dokumenteres med innkjøpsfaktura. Alle erstatninger er eks mva.

Claims in English? Please click here

Fyll ut skjemaet

Fyll ut skjemaet nedenfor. Vi besvarer henvendelsen innen 48 timer. Husk å legg ved nødvendig dokumentasjon. Bilder skal inneholde både ytre og indre emballasje, samt bilder av selve skaden.