2020.03.13

Retningslinjer for koronavirus-situasjonen


Vi følger utviklingen

Best Transport holder seg oppdatert på utviklingen av koronavirus-situasjonen (covid-19) og følger Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets anbefalinger nøye for å minimere risikoen for smittespredning i samfunnet. Siden risikoen for spredning er svært høy, har Best Transport innført nedenstående retningslinjer.


Retningslinjer

  • Ved det minste tegn til symptomer (hoste, sår hals, forkjølelse eller feber) skal sjåførene våre holde seg hjemme.
  • Alle sjåfører skal overholde gode rutiner for håndhygiene. Dersom vann og såpe ikke er tilgjengelig skal håndsprit benyttes.
  • Rutinene for rengjøring av både biler og terminaler strammes inn.
  • Vi unngår å rotere på kjøretøyene, og arbeider etter prinsippet ett kjøretøy – én sjåfør.
  • Ved levering skal sjåføren (så langt det lar seg gjøre) holde 1,5 meters avstand fra mottakeren.
  • Ved mottak eller levering av gods skal sjåføren benytte hansker.

Hvis du har spørsmål

Våre retningslinjer og instruksjoner oppdateres kontinuerlig, og driften tilpasses i henhold til helsemyndighetenes beslutninger og anbefalinger.

Hvis du har spørsmål kan du ta kontakt med vår kundeservice på:
Telefon: 22 99 52 99
E-post: oslo@besttransport.no