Alltid 100%

Klimakompensert

Slik fungerer klimakompensasjonen

Hva er klimakompensasjon?

Klimakompensasjon er en finansiering av klimatiltak utenfor egen virksomhet. Tiltakene leder til en utslippsreduksjon som er (minst) like stor som utslippene man kompenserer for.

Klimakompensasjonsprosjektene fører også, i tillegg til selve innvirkningen på miljøet, ofte til positive sosiale og økonomiske effekter i utviklingslandet der prosjektet iverksettes.

Vi inkluderer alltid klimakompensasjonen

Siden mai 2015 har vi klimakompensert alle transportoppdrag. Vi går gjennom bilparken vår årlig og regner ut CO2-utslippet for hver eneste bil. Ut fra disse beregningene klimakompenserer vi for vår samlede utslippsmengde i samarbeid med Tricorona Climate Partner, vår virksomhets totale utslipp tonn for tonn.

Vi har bestemt oss for å gjøre det enkelt for kundene våre å foreta et godt valg for miljøet. Klimakompensasjon inngår derfor i alle transportoppdragene våre uten ekstra kostnader. Bra for deg - men fremfor alt for miljøet!

Hvilket prosjekt støtter Best Transport?

Best Transport støtter, gjennom klimakompensasjon tre ulike miljøprosjekter:

  • Direct Air Capture på Island: Gjennom Climeworks nyutviklede teknologi fanges CO2 opp igjennom luften og blir så plassert under jorden og ved hjelp av Islands basaltiske berggrunner omdannes til stein. Slik reduseres CO2-utslipp som allerede eksisterer!

  • Karnataka i India: Med sine 43 vindkraftsgeneratorer bidrar vindkraftprosjektet Karnataka med 34 MW fossilfri energi årlig. Produksjonen forbedrer og stabiliserer el-tilgangen i el-nettet, som så leder til forbedret økonomisk virksomhet i regionen.

  • Godawari i India: Godawari-anlegget er en av de første av sitt slag å viser veien for mer storskala sol-elproduksjon i India. De store generatorene drives helt enkelt med varmt vann som varmes opp av solen og hver dag produseres fossilfri energi som brukes i el-nettet. Takket være den fossilfrie solenergien forhindrer prosjektet utslipp av ca. 113 000 tonn CO2e per år.

Sertifiering garanterer for kvaliteten

Karnataka å Godawari er sertifierte FN:s CDM og den globale stiftelsen Gold Standard (initiert av blandt annet WWF International og Greenpeace International).

Slik fungerer Direct Air Capture

Lurer du på noe?